جملات آموزشی

هنر پشرفت آن است که نظم را در میان تغییر و تغییر را در میان نظم حفظ کنید.

 

آدم های کوچک به یک دیگر می پردازند،آدم های متوسط به وقایع می پردازند ، انسان های بزرگ ایده می سازند.

/ 0 نظر / 16 بازدید